Σύντομη περιγραφή

Το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της Δημόσιας Υγείας από το 1990.

Το Ινστιτούτο σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί ερευνητικά, εφαρμοσμένα και εκπαιδευτικά προγράμματα, στους τομείς της επιδημιολογίας, της περιβαλλοντικής και εργασιακής υγείας και της προαγωγής της υγείας, πολλά από τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 

Δράσεις

Με ανθρώπινο δυναμικό από ποικίλους επιστημονικούς χώρους και με την πεποίθηση ότι η υγεία είναι θεμελειώδες, αδιαπραγμάτευτο αγαθό και ταυτόχρονα αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, η Prolepsis, κατέχει σημαντικό ρόλο στον χώρο της Δημόσιας Υγείας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο:

  • εκπονώντας ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την επιδημιολογία, την προληπτική Ιατρική και την περιβαλλοντική και εργασιακή υγεία
  • εκπονώντας εφαρμοσμένα προγράμματα προαγωγής υγείας που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού, όπως παιδιά, εργαζόμενοι, μετανάστες και ηλικιωμένοι
  • προωθώντας την εκπαίδευση σε θέματα Δημόσιας Υγείας και ιατρικής έρευνας
  • προάγοντας τη μεθοδολογία της επιδημιολογίας και κλινικής έρευνας παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκτίμηση, πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων στο χώρο εργασίας και την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων
  • ενθαρρύνοντας διεπιστημονικές και διακρατικές συνεργασίες και δημιουργώντας δίκτυα επαφών και συνεργασίας σε θέματα υγείας

Παράλληλα, στο πλαίσιο των παρεμβάσεών μας στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, έχουμε αναπτύξει έντονη ανθρωπιστική δραστηριότητα:

  • Παροχή τροφίμων σε παιδιά σχολικής ηλικίας από κοινωνικά ευπαθείς περιοχές λόγω της οικονομικής κρίσης
  • Δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά (π.χ. εκδηλώσεις για τα παιδιά στον Λίβανο και στη Γάζα).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Ινστιτούτου Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis επισκεφτείτε το:http://www.prolepsis.gr/new/gr/Projects/0/Προγράμματα