Αρχική / Διατροφικοί Οδηγοί / Για Ενήλικες / Γενικός Οδηγός - Δεκάλογος

Δεκάλογος

 


 

Συγκεντρωτική παρουσίαση Συστάσεων

 
 

Οι Εθνικοί Διατροφικοί Οδηγοί έχουν σκοπό να παρέχουν γενικές αρχές υγιεινής διατροφής για υγιή άτομα. Οι συστάσεις και οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεν αποτελούν εξατομικευμένα διαιτολόγια και δεν απευθύνονται σε άτομα με προβλήματα υγείας που χρήζουν εξειδικευμένων διατροφικών συμβουλών ή/και παρακολούθησης.