Αρχική / English summary / National dietary guidelines for infants, children and adolescents

Ten steps to Healthy Eating for children and adolescents

 


 

Dietary recommendations for infants, children and adolescents


Breastfeeding


Breastfeeding is the normal way of providing young infants with the nutrients they need for healthy growth and development.

Exclusive breastfeeding is recommended up to 6 months of age, with continued breastfeeding along with appropriate
complementary foods up to two years of age or beyond.

 


 

Οι Εθνικοί Διατροφικοί Οδηγοί έχουν σκοπό να παρέχουν γενικές αρχές υγιεινής διατροφής για υγιή άτομα. Οι συστάσεις και οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεν αποτελούν εξατομικευμένα διαιτολόγια και δεν απευθύνονται σε άτομα με προβλήματα υγείας που χρήζουν εξειδικευμένων διατροφικών συμβουλών ή/και παρακολούθησης.